Thursday, 3 November 2011

Bagai anak ayam kehilangan ibu.

Maksud : Kesusahan yang dialami oleh seseorang apabila dirinya kehilangan tempat bergantung.

Contoh ayat : Sejak kematian kedua ibu bapanya, hidup Salmah bagai anak ayam kehilangan ibu.

1 comment: