Tuesday, 22 November 2011

Bagai hempedu lekat di hati.

Maksud : Perhubungan seseorang yang sangat rapat dan akrab.

Contoh ayat : Walaupun Samad sudah lama berpindah ke bandar dan Harun masih lagi menetap di kampung, namun perhubunga mereka sungguh akrab bagai henpedu lekat di hati.

No comments:

Post a Comment